Tilastollisten perusmenetelmien tuntemus – tutkimustiedon kriittisen arvioinnin työväline

Hammaslääkärit kohtaavat merkittävän haasteen pohtiessaan tieteellistä näyttöä ja mihin uusiin tutkimusmenetelmiin kannattaisi tutustua. Usein heidän tarvitsee täydentää erityisesti tilastollisten menetelmien osaamistaan. Yksi lähestymistapa on keskittyä niihin tilastollisiin menetelmiin, joita tiedelehtien lukijat tarvitsevat pystyäkseen seuraamaan alansa kirjallisuutta. Selvitimme tilastollisten menetelmien käyttöä hammaslääketieteen lehdissä ja vertasimme sitä lääketieteen yleislehtiin. Pohdimme, mitä tilastollisia menetelmiä hammaslääketieteen lehtien lukijan tulee tällä hetkellä tuntea. Esittelemme niitä valmiuksia, joiden avulla lukija pystyy hyvin arvioimaan lähes kaikki tuoreimmat hammaslääketieteen tieteelliset artikkelit ja parhaiten hyödyntämään raportoituja tutkimustuloksia.

Hammaslääkärilehti 23 (6): 20-24
2016

Nieminen Pentti
Vähänikkilä Hannu
Virtanen Jorma